Juan de la Abadia (active / attivo 1470-1490 in Huesca), “The Archangel Michael” / “L’Arcangelo Michele”, ca. 1490, Tavola / Wood, 127 x 78 cm, Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona

Advertisements